Göteborgs Stad Enkätundersökningar


Individ och familjeomsorg / Funktionshinder
Myndighetsutövning
 
Utbildning
Eleverna om grundskolan
Eleverna om gymnasieskolan
 
 
 
Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.
Chefsenkät
Medarbetarenkät
 
Välj år