Göteborgs Stad Enkätundersökningar


Individ och familjeomsorg / Funktionshinder
Myndighetsutövning
 
Utbildning
Eleverna om grundskolan
Eleverna om gymnasieskolan
Föräldrar och barn om förskolan
 
Övriga verksamheter
Barn och ungas fritid
Medborgarundersökning
 
Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.
Chefsenkät
Medarbetarenkät
 
Välj år