Göteborgs Stad Enkätundersökningar


Individ och familjeomsorg / Funktionshinder
Utförare
 
Utbildning
Eleverna om grundskolan
Eleverna om gymnasieskolan
Föräldrar och barn om förskolan
 
Äldreomsorg
Brukare om äldreomsorg
 
Övriga verksamheter
Kunder om biblioteken
 
Övriga undersökningar - För anställda inom Göteborgs Stad.
Chefsenkät
Medarbetarenkät
 
Välj år