Göteborgs Stad Enkätundersökningar


Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport kommunala förskolorResultat: Föräldrar och barn om förskolan

Bergsgårdsgärdet 39 förskola (3-5 år)
Bergsgårdsgärdet 46 förskola (1-2 år)
Bergsgårdsgärdet 54 förskola (1-2 år)
Bergsgårdsgärdet 93 förskola
Bollplansgatan 2 förskola
Bondegärdet 18 B förskola
Bredfjällsgatan 72 förskola
Dragonörtsgatan 1 förskola
Eriksbo Västergärde 12 förskola
Eriksbo Västergärde 35 förskola
Eriksbo Östergärde 3 förskola
Fanjunkarens Lycka 3 förskola
Fanjunkarens Lycka 7 förskola
Fjällblomman 5 förskola
Fjällkåpan 2 förskola
Gropens gård 36 Förskola
Gunnilse Skolväg 3 förskola
Hammarkroken 1 förskola
Hammarkullegatan 3 förskola
Hammarkullegatan 5 förskola
Hjällbogärdet 29 förskola
Kanelgatan 38 A förskola
Kryddnejlikegatan 5 förskola
Kummingatan 126 förskola
Kummingatan 128-130 förskola
Kummingatan 132 förskola
Körvelgatan 2 Förskola
Lerumsvägen 31 förskola
Länkharvsgatan 3 förskola
Mölnesjögatan 165-166 förskola
Olofstorpsvägen 8 förskola
Peppargatan 7 förskola
Persiljegatan 1 förskola
Ramnebacken 4 A förskola
Ramnebacken 40 A förskola
Saffransgatan 8 förskola
Saffransgatan 80 förskola
Salsavägen 47 förskola
Salviagatan 2 förskola
Salviagatan 56 förskola
Sandeslättsgatan 3 förskola
Saras Väg 5 förskola
Skolspåret 2 förskola
Skolspåret 61 förskola
Skolspåret 77 förskola
Timjansgatan 52 förskola
Titteridammsstigen 2 förskola
Trädgårdsgärdet 124 förskola
Övergripande Angered
Välj år