Göteborgs Stad Enkätundersökningar


Sammanfattande rapport

Totalrapport GR Elevenkät 2018Resultat: Eleverna om grundskolan

Grundskola år 2
Grundsärskolan år 2
Välj år