Göteborgs Stad Enkätundersökningar


Sammanfattande rapport

Göteborgsregionens Elevenkät 2019Resultat: Eleverna om gymnasieskolan

Fristående
Gymnasiesärskola
Gymnasiet
Introduktionsprogram
Välj år